slide image

Grupa żółta (dzieci zdrowe)

ŻYCIE PRAKTYCZNE– związane jest z samoobsługą, czynnościami porządkowymi i normami społecznymi.

SENSORYKA czyli kształcenie zmysłów – wprowadza dziecko w świat pojęć, wymiarów, brył, powierzchni.

MOWA – zgromadzony tu materiał wprowadza dziecko w sztukę pisania, czytania, rozwija mowę dziecka.

MATEMATYKA – w sposób przystępny pozwala (na konkretach) przejść przez skomplikowany świat liczb i działań matematycznych.

WYCHOWANIE KOSMICZNE – biologia, geografia, historia, religia.

Zadania nauczyciela:

– przygotowanie otoczenia, dbanie o porządek na sali
– przeprowadzanie pokazów, lekcji trójstopniowych
– tworzenie nowych pomocy rozwojowych
– wnikliwa i systematyczna obserwacja dzieci i ich działań, aby wiedzieć czemu poświęcić więcej uwagi, dążąc do harmonijnego rozwoju dziecka; nauczyciel powinien dostrzec, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy oraz motywować je do samodzielnego działania

SPOKÓJ, CIERPLIWOŚĆ I POKORA

 

ZASADA SWOBODNEGO WYBORU

  • MATERIAŁU
  • MIEJSCA PRACY
  • CZASU PRACY
  • FORMY PRACY

ZASADA PORZĄDKU

Każdy przedmiot ma swoje miejsce –
skąd został wzięty, tam zostaje odniesiony.

ZASADA OGRANICZENIA

Każdy materiał jest tylko w jednym egzemplarzu i trzeba go stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

ZASADA IZOLOWANIA TRUDNOŚCI

Każdy materiał ukazuje tylko jeden określony problem do rozwiązania, co ułatwia skoncentrowanie się na pracy, np. różowa wieża- kolor taki sam, klocki różnią się tylko wielkością.

ZASADA TRANSFERU

Wiedza, kompetencje i umiejętności opanowane podczas pracy, dziecko przenosi na otoczenie.
O tyle mają one sens, o ile dziecko będzie potrafiło korzystać z nich w realnym świecie.

ZASADA SAMOKONTROLI

Materiał montessoriański jest tak skonstruowany, że pozwala dzieciom samodzielnie stwierdzić, czy daną pracę wykonały dobrze czy gdzieś popełniły błąd oraz jak go naprawić.

URODZINOWE SŁONECZKO

LEKCJE CISZY

Poprzez udział w lekcjach ciszy dziecko uczy się nowych umiejętności oraz buduje poczucie własnej wartości. Łatwiej się koncentruje, wycisza, jest  bardziej zdyscyplinowane. Ponadto uczy się panowania nad własnym ciałem oraz współpracy w grupie.

Siedzenie w kręgu, chodzenie po linii

MEDYTACJA
– nauka bycia w ciszy, bycia ze sobą
– szacunek dla samego siebie i drugiego człowieka
– forma modlitwy serca
– nauka koncentracji i uwagi, otwarcia się na innego człowieka

PORANNY KRĄG

Poznawanie pór roku za pomocą zmysłów: dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę; żywioł, smak, kolor, zapach, bodźce wzrokowe i słuchowe.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

zgodnie z podstawą programową stworzoną przez MEN.

 

ZAJĘCIA I ZABAWY MUZYCZNO – RUCHOWE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

RELAKSACJA

bajkoterapia
– muzykoterapia

ZABAWY SWOBODNE

 

MUSICON
Musicon to innowacja w procesie edukacji i terapii. Jest ogromnym wsparciem przy terapii dzieci ze spektrum autyzmu oraz mających różnego rodzaju deficyty rozwojowe.