Najważniejsze zadania nauczyciela w naszym przedszkolu 

Maria Montessori określiła 12 zadań stawianych wobec nauczyciela. Osoba ta powinna wspierać dziecko w czasie edukacji i pokazywać mu jak najlepsze drogi do poznawania świata. Według Marii Montesori nauczyciel:

 • ma obowiązek zachowania materialnego porządku – precyzyjnie pielęgnować otoczenie,
 • powinien uczyć prawidłowego korzystania z pomocy,
 • jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie już nastąpiło,
 • powinien obserwować dzieci, aby ich siły nie marnowały się na błahostki, takie jak szukanie pomocy dydaktycznych,
 • musi śpieszyć z pomocą tam, gdzie jest potrzebny,
 • powinien słuchać i opowiadać, kiedy jest do tego zapraszany,
 • ma respektować pracujące dziecko bez przerywania mu,
 • powinien akceptować dziecko, które popełni błąd bez przerywania mu,
 • powinien akceptować dziecko akurat wypoczywające lub obserwujące prace innych bez przymuszania go do działania,
 • powinien takiemu dziecku pomóc, proponując mu takie przedmioty, które ono już raz odrzuciło, sugerując, czego jeszcze nie zrobiło oraz gdzie mogło popełnić błąd,
 • dziecku poszukującemu powinien dać odczuć swoją obecność, natomiast temu, które zajęło się konkretną pracą, nie może przeszkadzać,
 • ukazuje dziecku, że jego praca jest zakończona, że dobrowolnie wyczerpał swoje siły i milcząco ofiaruje mu swoją duszę, jako duchowy przedmiot.

Nauczyciele w naszym przedszkolu prowadzą zajęcia w taki sposób, aby dziecko czuło się wspierane na każdym etapie poznawania świata. Mali uczniowie powinni nie mieć zatem oporów przed proszeniem o pomoc w każdej sytuacji. Dziecko w wieku przedszkolnym potrzebuje przede wszystkim wsparcia i zrozumienia, zwłaszcza jeśli boryka się z pewnymi problemami i trudniej jest mu nawiązywać relacje z otoczeniem czy skupiać się na samorozwoju.

Każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie. Realizując założenia koncepcji Montessori, nasi nauczyciele dbają o to, aby każdy przedszkolak mógł realizować swoje cele i rozwijać zainteresowania. Każde dziecko otrzymuje wsparcie i pomoc w każdej sytuacji. Jednocześnie chcemy uczyć je samodzielności w dążeniu do wyznaczonych celów.