Nauczyciel

Maria Montessori określiła 12 zadań stawianych wobec nauczyciela.

Nauczyciel:

 1. ma obowiązek zachowania materialnego porządku – precyzyjnie pielęgnować otoczenie;
 2. powinien uczyć prawidłowego korzystania z pomocy;
 3. jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie już nastąpiło;
 4. powinien obserwować dzieci, aby ich siły nie marnowały się na błahostki, takie jak szukanie pomocy dydaktycznych;
 5. musi śpieszyć z pomocą tam, gdzie jest potrzebny;
 6. powinien słuchać i opowiadać, kiedy jest do tego zapraszany;
 7. ma respektować pracujące dziecko bez przerywania mu;
 8. powinien akceptować dziecko, które popełni błąd bez przerywania mu;
 9. powinien akceptować dziecko akurat wypoczywające lub obserwujące prace innych bez przymuszania go do działania;
 10. powinien takiemu dziecku pomóc, proponując mu takie przedmioty, które ono już raz odrzuciło, sugerując, czego jeszcze nie zrobiło oraz gdzie mogło popełnić błąd;
 11. dziecku poszukującemu powinien dać odczuć swoją obecność, natomiast temu, które zajęło się konkretną pracą, nie może przeszkadzać;
 12. ukazuje dziecku, że jego praca jest zakończona, że dobrowolnie wyczerpał swoje siły i milcząco ofiaruje mu swoją duszę, jako duchowy przedmiot.