Opłaty

  • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu;
  • odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wynosi 250zł/miesiąc i jest płatna z góry za bieżący miesiąc do 10-go każdego miesiąca bez względu na nieobecność dziecka w poprzednim lub bieżącym miesiącu, druga osoba z rodzeństwa płaci 180zł/miesiąc;
  • odpłatność za wyżywienie ( catering – I i II śniadanie, obiad i podwieczorek ) wynosi 14,00 zł/dzień i jest płatna z dołu- proporcjonalnie do pobytu dziecka i konsumpcji
  • zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie i są wliczone w opłatę za pobyt w przedszkolu,
  • zajęcia dodatkowe – integracja sensomotoryczna, zajęcia logopedyczne, neurologopedyczne, ruchowe „Młode Orły, ”opieka dietetyka, psychologa, tyflopedagoga, surdopedagoga – odbywają się wg potrzeby i harmonogramu ( indywidualnie i grupowo ) oraz są wliczone w opłatę za pobyt w przedszkolu,
  • zajęcia dodatkowe – muzykoterapia, C-EYE, Musicon – odbywają się  1 raz w tygodniu dla dzieci posiadających      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są bezpłatne