Główne zadania realizowane przez naszą placówkę w Gostyniu

  • uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.
  • samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
  • koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
  • lekcje ciszy – dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
  • porządek – dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
  • społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
  • obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
  • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Integracja sensoryczna i komunikacja alternatywna – cele

Integracja sensoryczna i komunikacja alternatywna to główne cele, które realizujemy w naszej placówce. Dzieci ćwiczą wszystkie swoje zmysły, co pozwala im lepiej poznawać otoczenie. Integracja sensoryczna skierowana jest przede wszystkim do dzieci z problemami. Zajęcia oparte są głównie na zabawie i prowadzone w grupach terapeutycznych. Nasze sale wyposażone są w niezbędny sprzęt i akcesoria. Komunikacja alternatywna natomiast skierowana jest do dzieci, które w wyniku wad wrodzonych lub poprzez wypadek utraciły zdolność mówienia.

Nauka języka w przedszkolu odbywa się poprzez zabawę i przygotowane z myślą o dzieciach gry. Program obejmuje zajęcia, które nastawione są na osiągnięcie przez dziecko zamierzonych celów. Uczy cierpliwości, samodyscypliny i samodzielności.