Plan dnia

Plan dnia

6.30 – otwarcie przedszkola, organizacja grupy

08:30 – 10.00 – Zajęcia polisensoryczne – poranny krąg wg. J. Kielina, medytacja.;

zajęcia ruchowe / gimnastyka;

10.00 – 11.00 II śniadanie; czynności higieniczne;

11.00 – 13.00 praca z materiałami Montessori, zajęcia grupowe dydaktyczno- wychowawcze, spotkania ze sztuką; Oryginał Play; j. angielski; spacery i zabawy na dworze;

13.00 – 13.30 – obiad; czynności higieniczne

13.30 – 16.00 – czas relaksu, bajkoterapia; zabawy w kącikach zainteresowań;

zajęcia dodatkowe (SI, j. angielski, zajęcia logopedyczne, muzykoterapia, Musicon i wyrównawcze)

14.00 – 14.30 podwieczorek

16.00 – odbiór dzieci przez rodziców

 

Plan zajęć dodatkowych dopasowany do indywidualnych potrzeb dzieci.

Codziennie w grupie Żółtej język angielski, a w grupach terapeutycznych Knill i Sensopaka.