Program

Program w przedszkolach Montessori układany jest tak, by wychodził naprzeciw oczekiwaniom dzieci, by wiedzę uzyskiwały we właściwym dla siebie czasie (nie za wcześnie i nie za późno). W osiągnięciu tego celu pomocne są materiały dydaktyczne zaprojektowane zgodnie z zasadą, że dziecko uczy się całym ciałem. Maria Montessori na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi przyjęła, że dziecko powinno rozwijać się motorycznie, sensorycznie, emocjonalnie, duchowo i intelektualnie. Materiały w sali umieszczone są tak, by dzieci mogły z nich samodzielnie korzystać (brać, przenosić, odkładać na miejsce). Dzieci pracują w grupach zróżnicowanych wiekowo. Grupa dzieci w różnym wieku sprzyja rozwojowi społecznemu: starsze dzieci uczą się pomagać młodszym, a młodsze dzięki towarzystwu starszych szybciej się usamodzielniają. Program jest w dużej mierze zindywidualizowany, ponieważ każde z dzieci rozwija się w nieco innym tempie.