Nauka języka w przedszkolu – indywidualny program zajęć

Program w przedszkolach Montessori układany jest tak, by wychodził naprzeciw oczekiwaniom dzieci, by wiedzę uzyskiwały we właściwym dla siebie czasie (nie za wcześnie i nie za późno). W osiągnięciu tego celu pomocne są materiały dydaktyczne zaprojektowane zgodnie z zasadą, że dziecko uczy się całym ciałem. Maria Montessori na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi przyjęła, że dziecko powinno rozwijać się:

  • motorycznie,
  • sensorycznie,
  • emocjonalnie,
  • duchowo,
  • intelektualnie.

Materiały w sali umieszczone są tak, by dzieci mogły z nich samodzielnie korzystać (brać, przenosić, odkładać na miejsce). Dzieci pracują w grupach zróżnicowanych wiekowo. Sprzyja to rozwojowi społecznemu: starsze dzieci uczą się pomagać młodszym, a młodsze dzięki towarzystwu starszych szybciej się usamodzielniają. Program jest w dużej mierze zindywidualizowany, ponieważ każdy przedszkolak rozwija się w nieco innym tempie.

 

Nauka języka w przedszkolu odbywa się poprzez zabawę. Dzięki temu dzieci szybko zapamiętują jak poprawnie komunikować się z otoczeniem. Wszystkie materiały dobierane są do konkretnej grupy terapeutycznej, wieku i predyspozycji dzieci. Stosowane przez nas metody nauki języka w przedszkolu są skuteczne i pomagają dzieciom lepiej poznawać świat.

Nauka bez przymusu i kar

Dziecko uczące się tradycyjnymi metodami raczej niechętnie podejmuje jakiekolwiek działania. Nauka bez przymusu i bez kar zyskuje coraz większą popularność. Dziecko, które nie czuje presji i nacisku otoczenia chętniej poznaje świat, a stosowane w metodzie Montessori praktyki przynoszą znacznie lepsze efekty.

Każdy przedszkolak jest inny, dlatego wyznajemy zasadę swobodnego wyboru. Oznacza to, że dziecko samo wybiera sobie przedmiot działań znajdujący się w jego otoczeniu i uczy się we własnym tempie. Dzieci uczą się zatem samokontroli, samoakceptacji i pracy zarówno samodzielnej, jak i w grupie rówieśniczej.