Oferta

Dla dzieci zdrowych i z zaburzeniami MUSICON

Opieka logopedyczna dla dzieci zdrowych

Neurologopedia dla dzieci z zaburzeniami

NOWOŚĆ – klocki Numicon

Dla dzieci nadpobudliwych  MDK (Muzykoterapia Dogłębna Komórkowa)

Dla dzieci z zaburzeniami rozbudowany program Sensopaka

Model SCERTS w terapii i edukacji dla dzieci ze spektrum

Opieka tyflopedagoga, surdologopedy, dietetyka, psychologa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, fizjoterapia, wczesnego wspomagania, muzykoterapia, SI

Komunikacja alternatywna, Mówik,  Cyber Oko (wkrótce) dla dzieci niemówiących

Zajęcia ruchowo-korekcyjne “Młode Orły” dla dzieci zdrowych

Język angielski dla dzieci zdrowych