Pedagogika Montesori – zajęcia dopasowane do każdego dziecka

„Natura dała dziecku absorbujący umysł, wrażliwe fazy i ludzkie skłonności.
Najlepsze, co my im możemy dać to dobrze przygotowane otoczenie, nasz szacunek i miłość”

  – Maria Montessori –

 

Maria MontessoriU podstaw myśli pedagogicznej M. Montessori leży ogromna miłość i szacunek do dziecka. Przejawia się ona w każdym aspekcie jej pracy i obserwacji. Skrupulatnie dopasowuje wszystkie elementy swojej myśli pedagogicznej, aby stały się możliwie najlepszą odpowiedzią na potrzeby dziecka
i sprzyjały jego rozwojowi. Teoretyczne podstawy swej koncepcji oparła na następujących założeniach:

– każde dziecko jest inne i niepowtarzalne w swojej naturze,

– każde dziecko powinno rozwijać się zgodnie ze swoją naturą i swoimi potrzebami,

– każde dziecko ma niepowtarzalne predyspozycje, potrzeby i możliwości ich zaspokajania,

– każde dziecko ma swoje zainteresowania, które krystalizują się i pojawiają w różnym czasie
i potrafią pochłaniać je bez reszty,

– dziecko zdolne jest uczyć się samodzielnie, bez nakazu i zniewolenia ze strony rodziców czy nauczycieli tylko wtedy, gdy jest do tego w pełni gotowe,

– proces nauczania jest skuteczny jedynie wówczas, gdy wokół dziecka panuje atmosfera radości, szanowana jest jego godność, a ponadto podziwiana jest jego osoba i wysiłek wkładany przez nie
w każdą czynność,

– dziecko nie staje się ideałem, lecz człowiekiem osiągającym optimum swoich możliwości rozwojowych .

Pedagogika Montesori została stworzona już ponad sto lat temu, a jej myśl jest nadal aktualna i praktykowana, między innymi w naszym przedszkolu. Ta metoda nauczania ma wiele zalet. Uczy dzieci jak skoncentrować się na sobie i na własnych działaniach. Ponadto pokazuje im jak stać się samodzielnym i zyskać wiarę we własne możliwości.

Pedagogika Montesori uczy też cierpliwości, co pomaga dzieciom w dążeniu do wyznaczonych celów. Twórczyni tej koncepcji podkreśla również, że trzeba dostosować sposób nauczania i podejście wychowawcze do wieku dziecka i jego predyspozycji.

Edukacja tradycyjna a koncepcja Marii Montesori – różnice

Główną zaletą koncepcji stworzonej przez Marię Montesori jest to, że dzieci mogą wybierać spośród setek różnorodnych zajęć, zabaw i gier. W danej chwili uczą się tego, na co mają ochotę, angażując w to wszystkie zmysły. Zajęcia w przedszkolu integracyjnym prowadzone są indywidualnie lub w grupach, co pozwala dziecku lepiej zaadaptować się i czuć komfortowo podczas nauki. Edukacja według koncepcji Marii Montesori to ciągłe odkrywanie świata, eksploracja. Dzięki temu, że dzieci mogą wybrać najlepszy dla siebie sposób nauki i jej tempo, uczą się cierpliwości, koncentracji i samodyscypliny. Najważniejsze jest zatem stworzenie idealnego środowiska rozwoju dla dzieci zdrowych i z zaburzeniami.