CZAS POŻEGNAĆ ZIMĘ

„Marzanna, Marzanna,
zimowa panna,
w słomianej sukience rozpostarła ręce.
W lęku drżąca cała, topić się nie chciała.
Z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą.
Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą i porą radosną zawitaj nam Wiosno!”