Jak powinien wyglądać język angielski dla przedszkolaków?

W początkowych latach edukacji dziecka najważniejsze jest budowanie u niego pozytywnego nastawienia do nauki oraz rozwijanie naturalnej ciekawości świata, w sposób zgodny z jego predyspozycjami, zainteresowaniami oraz potrzebami. Zatem jak powinny wyglądać lekcje angielskiego w przedszkolu? W powyższym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Montesorii  efektywne metody nauczania zgodne z naturą dziecka

Zgodnie z myślą Marii Montesorii skuteczne i jednocześnie przyjazne nauczanie dziecka w wieku przedszkolnym powinno odbywać się poprzez zabawę w radosnej atmosferze z poszanowaniem i podziwem dla jego osoby oraz wszystkich efektów jego pracy. Dzięki temu od najmłodszych lat u dzieci pielęgnowana jest samodzielność, determinacja w działaniu oraz chęć do dalszej nauki.

Dlatego nasze przedszkole niepubliczne w Gostyniu MaliWielcy dba o to, aby każde lekcje języka angielskiego były różnorodne, interesujące oraz emocjonujące. Przy czym stosowane przez nas metody nauczania języka obcego opierają się głównie na zabawie i aktywnościach, które sprawiają dzieciom radość. Język angielski jest obecny w każdym aspekcie naszych zajęć – w formie słyszalnej, widzialnej i doświadczalnej. Połączenie wszechobecności języka z zabawą, sprawia, że dziecko uczy się używać go w praktyce, dzięki temu oswaja się z nim i chętniej posługuje się nim poza zajęciami.

W jaki sposób powinny być prowadzone zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu?

Najefektywniej dzieci zapamiętują poznane zagadnienia językowe podczas ćwiczeń związanych z pracą całego ciała. Zatem na lekcjach języka angielskiego w przedszkolu nie może zabraknąć przeróżnych zabaw ruchowych, podczas których dzieci poznają słownictwo związane z wykonywanymi aktywnościami. Wiedza w tym przypadku powinna być przekazywana z wykorzystaniem materiałów audio i wideo, które są niezwykle atrakcyjne dla dzieci. Co więcej, pomagają im utrwalać struktury gramatyczne, słownictwo oraz uczą poprawnego wypowiadania poznanych słówek.

Bardzo ważne są także lekcje w plenerze, które umożliwiają dzieciom zaznajomienie się z angielskimi określeniami na napotkane przedmioty, rośliny czy zwierzęta. Ponadto na lekcjach angielskiego dzieci powinny brać udział w zajęciach twórczych, rozwijających ich zdolności manualne czy muzyczne, przy jednoczesnym poznawaniu zagadnień językowych. Przedszkolaki potrzebują także wyciszenia, które może się odbywać przy krótkiej, ciekawej bajce w języku angielskim. Istotne jest również utrwalanie wiedzy zdobytej empirycznie poprzez wykonywanie samodzielnych ćwiczeń. Powinny one polegać na rozwiązywaniu prostych zdań związanych z klasyfikowaniem, łączeniem, kolorowaniem czy odwzorowywaniem kształtów.