Dzień Listonosza !

DZIEŃ LISTONOSZA obchodzony 18 października, był okazją do przybliżenia dzieciom zawodu, który w czasach dzisiejszych technologii, zaczyna powoli zanikać. By pokazać, że sms-y, maile, Facebook nie są jedyną drogą wymiany informacji, dzieci odwiedziły pocztę, wysyłając do swoich bliskich listy 📮✉️