C-EYE

Celem naszych działań jest wspieranie całościowego rozwoju naszych podopiecznych. Dzieciom z trudnościami rozwojowymi zapewniamy różnorodne formy wsparcia i terapii, wykorzystując nowoczesne technologie i rozwiązania. Jedną z nich jest technologia C-Eye, która umożliwia dostosowanie terapii do możliwości i potrzeb dziecka. Dziecko, podczas zajęć, nawiązuje interakcję z wyświetlanym na ekranie obrazem, za pomocą dotyku lub wzroku. W ten sposób dochodzi do stymulowania centralnego układu nerwowego, doskonalenia funkcji poznawczych oraz rozwijania orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-słuchowej.