Przedszkole niepubliczne a program nauczania

Wybór przedszkola to dla każdego rodzica poważna decyzja, którą należy podjąć rozważnie, mając na uwadze program nauczania, jaki realizuje dane przedszkole, ponieważ metoda edukacji ma bezpośredni wpływ na rozwój dziecka. W poniższym artykule przedstawiamy zagadnienia programu nauczania w przedszkolach niepublicznych.

Jakie programy nauczania mogą być realizowane w przedszkolu prywatnym?

Na początek warto wspomnieć, że każde przedszkole publiczne czy niepubliczne zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 1 o systemie oświaty ma obowiązek realizowania postanowień podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego. W związku z tym wszystkie przedszkola w Polsce nadzorowane są przez Kuratorium Oświaty. Jednakże o formie realizowania podstawy programowej w przedszkolach prywatnych decyduje dyrektor placówki. Z tego względu przedszkola niepubliczne w Polsce mogą realizować dowolny program nauczania oraz mogą być sprofilowane względem przekazywania dzieciom pewnych umiejętności. W tym zakresie powstają przedszkola o profilu m.in.: katolickim, językowym, artystycznym, sportowym, ekologicznym, integracyjnym. Niektóre przedszkola niepubliczne posiadają profil łączony. Ponadto w ostatnim czasie w Polsce zaczęły powstawać przedszkola niepubliczne realizujące konkretne metody nauczania zgodne z pedagogiką m.in.: steinerowską, waldorfską, montessoriańską.

Przedszkola przyjazne dzieciom, wychodzące naprzeciw ich potrzebom – czyli pedagogika Montessori

Metoda edukacji Montessori została opracowana przez Marię Montessori w XX w. Według tej metody nauczania każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się w odpowiednim dla siebie tempie, a rolą rodzica czy nauczyciela jest umożliwienie małemu człowiekowi indywidualnego rozwoju, w atmosferze wzajemnego szacunku bez wywierania presji i niezdrowej rywalizacji. Podczas zajęć w naszym niepublicznym przedszkolu Montessori MaliWielcy, dzieci spokojnie i bez pośpiechu rozwiązują postawione im zadania poprzez zabawę i aktywne działanie, angażujące wszystkie zmysły, co umożliwia im wszechstronny rozwój. Z kolei nauczyciel w procesie edukacji pełni funkcję przewodnika, który na każdym etapie wspiera dziecko oraz wskazuje mu możliwe drogi rozwoju. Co ważne, grupy stworzone są z przedszkolaków w różnym wieku. Dzięki temu starsze dzieci mogą uczyć się odpowiedzialności względem młodszych, a z kolei te mają szansę naśladować starszych kolegów, ucząc się od nich dobrych postaw oraz zdobywając nowe umiejętności.