slide image

Grupa terapeutyczna

 • Śniadanie
 • Poranny krąg
  To metoda wielozmysłowa, obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: wzrok, węch, dotyk, smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślić zmiany zachodzące w przyrodzie.

   

 • Program Aktywności Ruchowej wg Knill’ów
  Dzięki tej terapii dzieci nabywają:
  -poczucie bezpieczeństwa,
  -świadomość własnego ciała,
  -nawiązują kontakt,
  -podejmują aktywność

   

 • SensoPaka
  Zajęcia stymulacyjne dla dzieci z zaburzonym funkcjonowaniem zmysłów. Pracujemy nad tym, aby dziecko weszło w kontakt z własnym ciałem, otoczeniem i ludźmi.
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia praktyczne życia
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia sensoryczne
 • Zajęcia Montessori
 • II Śniadanie
 • Spacer, pobyt na przedszkolnym placu zabaw
 •  czas na odpoczynek

   

 • Obiad i podwieczorek
 • Czas wolny – zabawy swobodne